Sint janskruid bijwerkingen


Over het algemeen worden Sint Janskruid-preparaten goed verdragen. Toch zijn er, zoals bij elk medicijn of supplement, een aantal mogelijke bijwerkingen die kunnen optreden.

Bijwerkingen die kunnen optreden zijn:

 • Maag-darmklachten
 • Moeheid
 • Duizeligheid
 • Rusteloosheid
 • Huidveranderingen (onder andere verkleuring)
 • Hoofdpijn
 • Droge mond
 • Slapeloosheid
 • Huiduitslag of huidverkleuring

Waar verder op gelet moet worden bij het gebruik van Sint Janskruid, is het effect op andere geneesmiddelen indien deze tegelijkertijd gebruikt worden.

Interactie met andere geneesmiddelen

Sint-Janskruid kan een negatief effect hebben op andere geneesmiddelen. Dit komt doordat het de werking van het lever-enzymsysteem cytochroom P450 versterkt, waardoor medicijnen (die via die weg worden afgebroken) sneller afgebroken worden en dus een mindere werking hebben.

Anticonceptie en Sint Janskruid
De anticonceptiepil is hiervan een goed voorbeeld. De werking van de pil wordt door Sint Janskruid verminderd dus is het verstandig om, als je zowel de anticonceptiepil als Sint Janskruid slikt, daarnaast ook een ander voorbehoedmiddel zoals een condoom te gebruiken.

Andere geneesmiddelen
Sint Janskruid kan een negatief effect hebben op de werking van de volgende medicijnen:

 • Luchtwegverwijders zoals theofylline
 • Hartglycosiden zoals digoxinel, voor hartfalen en hartritmestoornissen
 • Immuunsuppressiva zoals ciclosporine. Dit zijn remmers voor het immuunsysteem voor bijvoorbeeld auto-immuunziekten en bij orgaantransplantaties: ciclosporine. Sint Janskruid kan bij mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan tot een afstotingsreactie leiden.
 • Antistollingsmiddelen van het coumarinetype, zoals bijvoorbeeld Sintrom (acenocoumarol) en Marcoumar (fenprocoumon)
 • Anti epileptica zoals fenobarbital en fenytoïne
 • Hiv-remmers zoals indinavir
 • Maagzuurremmers zoals omeprazol

Andere antidepressiva
Daarnaast kan Sint-Janskruid ook effect hebben op de werking van andere antidepressiva. Net als de meeste antidepressiva verhoogt Sint Janskruid de hoeveelheid serotonine in de hersenen. Gebruik je Sint Janskruid in combinatie met ander andere antidepressiva, dan is er een verhoogde kans op het serotoninesyndroom. Daarom is het niet aan te raden Sint Janskruid te gebruiken in combinatie met andere antidepressiva. Kijk altijd op de bijsluiter van je medicijnen en houd zelf de risico’s in de gaten! Bij twijfel neem altijd contact op met de huisarts.